Bergwaldprojekt e.V.
polski
eiche.jpg

Dlaczego lasy?
Naturalne obszary leśne  są symbiozą niezliczonych gatunków i z tego powodu są one niezmiernie ważne dla biologicznej bioróżnorodności czyli dla pełni życia.
Naturalne lasy górskie w pasmach niskich gór i w Alpach zapewniają ochronę przed erozją, powodziami, suszą, osuwiskami skalnymi i lawinami. Wraz z torfowiskami mają one duże znaczenie dla klimatu. Lasy filtrują powietrze i magazynują węgiel. Są cennymi terenami rekreacyjnymi i ważnymi zasobami gospodarczymi dla ludzi. Ponad połowa obszaru Niemiec to tereny górskie, z których większość jest zalesiona.

Sytuacja lasów w Niemczech
Od dziesięcioleci lasy w Niemczech są osłabione przez wysoki poziom zanieczyszczeń pochodzących z ruchu drogowego, przemysłu i rolnictwa. Oprócz pierwotnych uszkodzeń liści i igieł, zanieczyszczenia te w dłuższej perspektywie czasowej zakwaszają glebę i uszkadzają drobny system korzeniowy drzew. Nadmierne nawożenie azotem niszczy również ekosystemy leśne.  Zbyt duża populacja zwierzyny kopytnej (sarny, jelenie i,  w górach kozice) nadal obgryza zbyt wiele młodych drzew. Na skutek błędów łowieckich i leśniczych wiele drzewostanów to niestabilne monokultury, szczególnie podatne na wichury i inwazje owadów. Od lat ekosystemy leśne są dodatkowo obciążone skutkami zmian klimatu. Wg oficjalnych danych, w wyniku suszy w latach 2018 i 2019  obumarło w Niemczech 245.000 hektarów lasów. Przyczyny są spowodowane przez człowieka. Najbardziej zagrożone są monokultury świerkowe i sosnowe, które stanowią ponad połowę lasów w Niemczech. Niedociągnięcia w praktyce zawodowej, takie jak nadmierna eksploatacja drzewostanów i zagęszczanie gleby powodują znaczne szkody w  zbiorowiskach leśnych.
Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć obciążenie ekosystemów leśnych i wzmocnić stabilność naszych lasów. Las może przystosować się do zmieniających się warunków środowiskowych tylko w dłuższej perspektywie czasowej. Najlepsze warunki do tego oferują naturalne społeczności leśne. Przekształcanie lasów na rzecz rodzimych gatunków drzew oraz ekologiczne wykorzystanie lasów i łowiectwa przyczyniają się do promowania różnorodności i stabilności lasów obecnie tylko częściowo naturalnych.
Ponadto, jak sformułowano w Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt – 2007 (Krajowa strategia na rzecz różnorodności biologicznej -2007), 5% powierzchni leśnej powinno zostać wycofane z użytkowania do 2020 roku, aby umożliwić rozwój lasów bez wpływu człowieka. W sensownym systemie sieciowym można wyciągnąć ważne wnioski z naturalnych procesów zachodzących w lasach gospodarczych i można stworzyć ostoje dla zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

Bergwaldprojekt e.V.
Bergwaldprojekt e.V. od 30 lat wraz z tysiącami wolontariuszy każdego roku angażuje się w ochronę, zachowanie, opiekę i utrzymanie lasów, a w szczególności lasu górskiego i krajobrazów kulturowych, a także w promowanie zrozumienia wzajemnych powiązań w przyrodzie, kwestii zwiazanych z leśnictwen i zależności człowieka od tych podstaw egzystencji.
W tym celu Bergwaldprojekt e. V. pracuje corocznie w ponad 100 tygodniach projektowych z wolontariuszami w lasach, torfowiskach i biotopach  w różnych okolicach w Niemczech.
Celem dzialań jest: 

> zachowanie różnorodnych funkcji ekosystemów,
> uświadomienie uczestnikom znaczenia i zagrożenia naszych zasobów naturalnych oraz
> motywowanie szerokich kręgów społeczeństwa do korzystania z zasobów naturalnych w sposób zgodny z naturą.

Projekty
Pod okiem ekspertów przeprowadzane są np.  nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne, tworzenie barier przeciwerozyjnych, konserwacja biotopów, a także rekultywacja torfowisk i strumieni. Działalność charytatywna odbywa się wyłącznie w lasach publicznych i rezerwatach przyrody przy współpracy z lokalnymi władzami leśnictwa i inspektorami ochrony przyrody.
Każde zadanie projektowe jest planowane, przygotowywane i nadzorowane na miejscu przez doświadczonego i wykwalifikowanego kierownika projektu Bergwaldprojekt e. V . Kierownik projektu jest wspierany przez przeszkolonych liderów grup wolontariuszy.  Co tydzień odbywa się instruktaż na temat pracy, sposobu używania narzędzi i zachowania środków bezpieczenstwa.
Tygodniowe projekty oferowane są dla osób  dorosłych, jako tygodnie rodzinne, tygodnie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi i uchodźcami, imprezy integracyjne dla firm (dni wolontariatu pracowniczego) oraz tygodnie szkoły leśnej. Oferujemy również indywidualne dni sadzenia w różnych okolicach leśnych w Niemczech.
Udział w projekcie jest bezpłatny, a finansowanie pochodzi ze składek członkowskich i prywatnych darowizn, wpłat od partnerów projektu, wpłat na współpracę od firm oraz dotacji od organizacji rządowych i pozarządowych.

Wyniki (Stan: 2020 r.)

> Posadzono prawie 4 mln rodzimych drzew (ok. 1300 ha powierzchni leśnej)
> Uworzono 350 km szlaków górskich
> Utrzymano ponad 400 ha biotopów dla głuszcza, cietrzewia i jarząbka
> Ponownie nawodniono ponad 190 ha torfowisk
> Kultywowano ok. 1000 ha lasów górskich
> Zdemontowano ponad 300 km ogrodzeń ochronnych dla dziczyzny
> Liczba uczestników do tej pory: 40.000

Uczestnictwo
Uczestniczyć mogą osoby od 18 roku życia. Dla wolontariuszy uczestnictwo jest bezpłatne. Podróż musi być zorganizowana przez wolontariuszy we własnym zakresie - zalecamy korzystanie ze zniżkowego biletu  niemieckich linii kolejowych (Bergwaldprojekt-Ticket Deutsche Bahn (instrukcja rezerwacji w jezyku niemieckim), w razie pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem informacyjnym: 0931 452 62 61 lub pocztą mailową: info@bergwaldprojekt.de, mówimy po niemiecku, angielsku i na życzenie po arabsku). Bergwaldprojekt e. V. pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i zarządzania projektem oraz zapewnia niezbędne narzędzia i pojazdy.
Około czterech tygodni przed rozpoczęciem przekazujemy pocztą albo pocztą mailową szczegóły miejsca spotkania, indywidualnego wyposażenia itp. Jeśli brakuje Ci sprzętu, zadzwoń do naszego serwisu informacyjnego, może uda nam się dostarczyć Ci niektóre z potrzebnych rzeczy. W przypadku rezygnacji w ciągu 21 dni przed rozpoczęciem projektu lub w przypadku niestawienia się, pozwalamy sobie na naliczenie dodatkowej opłaty serwisowej w wysokości 50 euro.
Tydzień zaczyna się w niedzielę wieczorem. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają razem i wyjeżdżają w następną sobotę rano. W ciągu tygodnia wszyscy przebywają w kwaterze, pracujemy, jemy i śpimy w pomieszczeniach zbiorowych. Szczegóły dotyczące zakwaterowania można znaleźć przy datach na stronie internetowej. Jeśli istnieją pytania dotyczące segregacji płciowej itp., prosimy o kontakt telefoniczny. W terenie pracujemy od poniedziałku rano. Typowy dzień projektu:

> Pobudka o 6 rano, śniadanie. Wyjście do miejsca akcji w lesie.
> Przydział pracy i do dzieła.
> Późnym popołudniem powrót na kwaterę.
> Odpoczynek.
> Kolacja i przyjemne spotkanie towarzyskie.

Praca może różnić się od tej określonej w programie. W każdym tygodniu planowana jest wycieczka trwająca co najmniej pół dnia. Wyżywienie jest wegetariańskie lub wegańskie i w miarę możliwości dostosowane do sezonowej oferty żywieniowej oraz kuchni regionalnej.
Nasi szefowie kuchni chętnie dostosują wyżywienie do ewentualnych nietolerancji żywnościowych. Przed każdym pobytem zalecane jest szczepienie przeciwtężcowe oraz posiadanie ubezpieczenia. Niedozwolone jest zabierania psów.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem informacyjnym: info@bergwaldprojekt.de,Telefon: 0931-452 62 61.

Historia i organizacja
Bergwaldprojekt e. V.  został założony w 1987 roku w związku z debatą na temat obumierania lasów. Bergwaldprojekt e. V. jest niezależną organizacją działającą w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Liechtensteinie i Hiszpanii. Bergwaldprojekt e. V. jest ekonomicznie, politycznie i religijnie niezależny.

Wizja
Swoją konkretną pracą, Bergwaldprojekt e. V. chce aktywnie przyczynić się do długoterminowego i zrównoważonego rozwoju regionu przez:
> zachowanie różnorodności biologicznej wspólnot leśnych w Niemczech oraz ustanowienie społecznie akceptowanego i ekologicznego wykorzystania lasów,
> osiągnięcie zmian społecznych w kierunku przyjaznym klimatowi i naturze oraz zrównoważonego stylu życia,
> umożliwienie ludziom z różnych kręgow socjalnych i należących do odmiennych środowisk kulturowych zaangażowania się w nasze naturalne podstawy egzystencji.

Array
Array